GZ-psycholoog bij FACT team Noord-Veluwe

Het FACT Jeugd team is op zoek naar een

Enthousiaste GZ-psycholoog (24 uur)

Waar ga je werken?

De kinderen en jongeren en hun gezinnen die zich wenden tot dit FACT Jeugd team ondervinden problemen op meerdere leefgebieden. Zij lopen ernstig vast in hun ontwikkeling en komen er met de reguliere hulpverlening niet goed uit. Er kan sprake zijn van een psychiatrisch/psychisch probleem, gedragsproblemen, verstandelijke beperking, verslaving en/of gezinsproblematiek. Samen met ouders en de jeugdige doen we wat nodig is om ontwikkeling weer op gang te brengen.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Het is een flexibele, outreachende vorm van zorg, gericht op de eigen kracht van de jeugdige, het gezin en het sociale netwerk om hen heen. Het FACT Jeugd team is een multidisciplinair team bestaande uit ambulante gezinsbegeleiders, een systeemtherapeut, een jeugdarts, een kinder- en jeugdpsychiater en twee GZ-psychologen. Het team biedt samenhangende hulp op allerlei gebieden: wonen, werk, school, (samen)leven, financiën en psychiatrische problematiek.

Binnen het team wordt gewerkt volgens het FACT-model. Het is een werkwijze waarbij er vanuit een team van hulpverleners wijkgerichte ambulante behandeling en begeleiding worden geboden, dat wil zeggen zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de cliënt. Kenmerkend aan FACT Jeugd is een kleine (shared) caseload.

In het FACT Jeugd team Noord-Veluwe worden menskracht, kennis en middelen vanuit Accare, ’s-Heerenloo, GGz-Centraal Fornhese en CJG gebundeld. Je komt in dienst bij één van deze partijen.

Zie voor meer informatie: Hendriksen-Favier-A-2013-Modelbeschrijving-FACT-Jeugd-Utrecht-Trimbosinstituut.pdf (ccaf.nl)

Wie ben jij?

We zoeken een zelfstandig werkende collega, vol passie, die het als een kans ziet mee te bouwen aan de verdere opbouw van het enthousiaste team. Je ziet kansen, bent positief kritisch, denkt graag mee en zit boordevol ideeën.

Vanzelfsprekend ben je een BIG-geregistreerd GZ-psycholoog bij voorkeur met ruime werkervaring in de kinder- en jeugdpsychiatrie. Een professional die regie kan voeren ten aanzien van de behandeling van complexe psychiatrische problematiek, die kennis heeft van zowel diagnostiek als behandeling en complexe traumabehandelingen kan geven.

Je bent flexibel inzetbaar, bent stressbestendig, deinst niet terug voor crisisgevoelige problematiek en weet met onverwachte situaties om te gaan. Uiteraard ben je in bezit van een geldig Rijbewijs B.

Je werkt bij één van de genoemde organisaties. Deze (moeder)organisaties maken het mogelijk dat je in het FACT-jeugd team je werk kunt gaan doen.

Wat houdt de functie in?

Als GZ-psycholoog kom je thuis, daar waar de kinderen opgroeien. De behandeling is voor gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere, complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. De behandeling is oplossings- en systeemgericht. Met ieder gezinslid worden wensen en doelen besproken waaraan wordt gewerkt, samen met het gezin zoek je naar de beste aanpak. Je werkt vanuit een passie voor kinderen en jeugdigen en gelooft in de kracht van de samenwerking tussen kind, ouders en professionals. Je weet verbinding te maken met de ouders, de kinderen en het netwerk om het gezin heen en je gaat voor inzicht voor ouders en toekomstkansen voor kinderen. Complexe situaties ga je niet uit de weg. Jij bent de begeleider van het veranderingsproces binnen het gezin.

Ook al ben je veel op pad en bij gezinnen thuis en werk je vanwege het ambulante karakter solistisch, je maakt duidelijk deel uit van een hecht en multidisciplinair team waarmee je casuïstiek kunt bespreken en intervisie hebt. Je voert intensieve hulpverlening uit, geeft zelfstandig uitvoering aan de deelbehandeling binnen het behandelplan, coördineert behandelingen en werkt nauw samen met overige behandelaren binnen het team en andere betrokkenen in het netwerk rond het gezin zoals familie, de school, (gezins)voogden, het SWT (sociaal wijkteam) en eventueel andere hulpverleners. Je bent vanuit je rol als regiebehandelaar een voortrekker en aanstuurder in de uitvoer van behandelingen.

Wat bieden wij jou?

Als je werkt bij één van de samenwerkende organisaties blijft je dienstverband van kracht vanuit betreffende organisatie.

Het salaris is ingedeeld volgens de salarisschaal CAO van de organisatie waar je in dienst bent (Accare, ’s-Heerenloo, CJG, GGz-Centraal Fornhese).

.

Vragen? Neem contact met ons op en wij vertellen je er graag meer over

Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met de contactpersoon van de moederorganisatie:

Accare : Jolanda Kool, j.kool@accare.nl

GGz Centraal Fornhese : Vera Messbauer, v.messbauer@ggzcentraal.nl

CJG : Hilde Tempel, h.tempel@jeugdnoordveluwe.nl

’s Heerenloo : Monique Wesseling, m.wesseling@sheerenloo.nl

We zien je reactie graag tegemoet. Je kunt je schriftelijke sollicitatie sturen naar: overijssel.regiodirectiesecretariaat2@accare.nl.