Meidenwerk

Stichting Welzijn Nunspeet

Wij van Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) organiseren allerlei activiteiten voor kinderen en jongeren uit de gemeente Nunspeet (Nunspeet, Elspeet, Vierhouten, Hulshorst) in de leeftijd van 4 tot en met 23 jaar. We streven naar een samenleving waarin kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen en zich in een veilig klimaat kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, zelfredzame en maatschappelijk betrokken burgers.

We zijn gehuisvest in Veluvine. Het kantoor en meidenruimte zijn te vinden op de begane grond van Veluvine. Het jongerencentrum ‘De Garage’ zit in de kelder. Daarnaast hebben we jongerencentrum ‘De Werf’ in Elspeet.

Meidenwerk

Meidenwerk is voor meiden van 12 tot en met 18 jaar. De groep bestaat uit maximaal 6 meiden van ongeveer dezelfde leeftijd.

Er is bewust gekozen voor een kleine groep, om een veilige sfeer te creëren. Ook het ‘groepsgeheim’ biedt extra bescherming. Hierdoor heerst in de meidenwerkgroepen een eerlijke, open sfeer.

Een meidenwerkbijeenkomst duurt 2 uur. De tijden, dagen en frequentie worden in overleg met de meiden vastgesteld. Binnen het meidenwerk is veel ruimte voor serieuze gesprekken, maar ook voor gezelligheid en ontspanning. De gesprekken voeren we over het algemeen aan de hand van een praatpapier, een spel of een creatieve activiteit. De thema’s kunnen zijn; vriendschap, thuissituatie, uiterlijk, zelfvertrouwen, enz.

Er is veel ruimte voor jullie persoonlijke doelen en wensen. Het is een plek waar je je verhaal kwijt kunt, waar je jezelf kunt zijn en waar je leert luisteren, praten en omgaan met problemen.

Kosten Meidenwerk: €1,00 per bijeenkomst                  


Contact opnemen of vragen?                                                                       

Mail, bel of WhatsApp me.                                                                                          

Ik ben ook op Facebook te vinden als ‘Jacquelien van Klompenburg’.

Jacquelien Hulst (jeugd- en jongerenwerker)


jacquelien@stichtingwelzijnnunspeet.nl of 06-57529858


 

Waarom specifieke activiteiten voor meiden?


Meiden dealen op een andere manier met problemen dan jongens. Jongens die problemen hebben zoeken over het algemeen op een wat negatievere manier de aandacht. Dit uit zich bijvoorbeeld in; het veroorzaken van overlast, vandalisme of het laten zien van agressief gedrag. Meiden hebben eerder de neiging zichzelf terug te trekken, in zichzelf te keren, ze hebben meer last van angst en depressieve gevoelens en richten woede sneller op zich zelf. Jongens met problemen vallen dus sneller op.


Daarnaast hebben meiden andere interesses dan jongens. Ze kletsen graag en weten vaak beter wat ze willen dan jongens. Ook zijn meiden over het algemeen emotioneler dan jongens, waardoor ze hoger scoren op emotionele problemen.


En… sommige onderwerpen zijn beter te bespreken wanneer er geen jongens bij zijn.