Logopedisch spreekuur

Het logopedisch spreekuur 0-4 jaar in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Het CJG  verzorgt spreekuren logopedie voor kinderen van 0-4 jaar op het consultatiebureau. Signaleert een jeugdarts of jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau een probleem in de spraak-/taalontwikkeling, dan is het mogelijk om een kind naar dit spreekuur te verwijzen. Ook eet-drinkproblemen, stemproblemen, stotteren en/of afwijkend mondgedrag kunnen redenen zijn voor verwijzing naar het logopedisch spreekuur.

Tijdens het spreekuur onderzoekt de logopedist het kind en krijgen de ouders informatie en advies.

 

Waarom naar het logopedisch spreekuur?

Een goede spraak-/taalontwikkeling vanaf de geboorte is belangrijk voor de totale ontwikkeling van een kind. Spraak-/taalproblemen komen regelmatig voor bij jonge kinderen. Het is belangrijk om dit zo vroeg mogelijk te signaleren. Door op tijd te signaleren en te behandelen is er minder kans op een blijvende spraak-/taalstoornis met (mogelijke) gevolgen voor het gedrag en de leerprestaties.

 

Wat kunt u verwachten tijdens het spreekuur?

De logopedist kijkt naar de spraak-/ taalontwikkeling van uw kind. Dit gebeurt spelenderwijs. Alle aspecten die nodig zijn om goed te leren praten komen aan bod.

Naar aanleiding van de uitkomst is er een aantal mogelijkheden:

  • Er is geen vervolgactie nodig
  • U krijgt gerichte informatie en adviezen over hoe u zelf de spraak-/taalontwikkeling van uw kind kunt stimuleren
  • Er volgt een controle op het logopedisch spreekuur of bij de jeugdarts /- verpleegkundige
  • Uw kind wordt verwezen naar de vrijgevestigde logopedist
  • Uw kind krijgt het advies tot verwijzing naar Audiologisch Centrum voor nader onderzoek


Afspraak

De afspraak met de logopedist wordt in overleg met u gemaakt. De logopedist neemt zelf telefonisch contact met u op als er via het consultatiebureau een aanvraag is ingediend.

Afspraken zijn maandelijks op woensdagochtend en donderdagmiddag. Het spreekuur vindt plaats op het CJG. 

Maakt u zich als ouder zorgen over de ontwikkeling van het praten van uw kind, dan kunt u zelf een logopedisch consult aanvragen via logopedie@ggdnog.nl

Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden.


Preventieve logopedie 4-12 jaar

De preventieve logopedie binnen de jeugdgezondheidszorg heeft als doel om zo vroeg mogelijk problemen op het gebied van spraak, taal, luistervaardigheden, mondgedrag en stem op te sporen en (zo mogelijk) te voorkomen. 

Rond de leeftijd van 5 jaar voert de logopedist een screening uit. Voorafgaand aan deze screening vullen de ouders en de leerkracht een vragenlijst in. De logopedist beoordeelt naar aanleiding van de antwoorden of een kind tot de risicogroep voor spraak- en/of taalproblemen behoort, of dat andere logopedische risicofactoren aanwezig zijn. De logopedist ziet deze kinderen dan voor een spraak-taalscreening. Daarbij wordt gelet op spraak, taal, luistervaardigheden, mondgedrag en stem.

Naar aanleiding van de bevindingen uit het logopedisch onderzoek zijn er diverse mogelijkheden:

  • Ouders krijgen gerichte adviezen en/of een oefenprogramma mee
  • De leerkracht krijgt gerichte adviezen
  • Er wordt advies voor uitgebreider onderzoek gegeven
  • Uw kind wordt verwezen naar een vrijgevestigde logopedist
  • Uw kind wordt verwezen naar de jeugdarts of huisarts

Maakt u zich als ouder zorgen over de taal, de spraak, de stem, het mondgedrag of de luistervaardigheid van uw kind, dan kunt u zelf een logopedisch onderzoek aanvragen via logopedie@ggdnog.nl

Aan dit onderzoek zijn geen kosten verbonden. Het vindt plaats op school of op het CJG. Deze aanmelding kan het hele jaar door plaatsvinden en is onafhankelijk van de leeftijd van uw kind.